GEDUNG SEKOLAH

RUANG GURU

MUSHOLA

LABORATORIUM KOMPUTER

KAMAR MANDI

RUANG BIMBINGAN KONSELING

DAPUR

LAPANGAN

RUANG KEPALA SEKOLAH

RUANG ADMIN

RUANG KELAS

PERPUSTAKAAN

UNIT KESAHATAN SEKOLAH (UKS)

KANTIN

LAB STUDIO

BADAN USAHA MILIK SEKOLAH