Nama    : Sudarwanto, S.Pd.I

Jabatan : Kepala Sekolah

Alamat : Kampung Baru RT 01/RW 14, Bareng Lor, Klaten Utara, Klaten

NIPM     : 01013101740715-001

Lama Mengajar : 8 Tahun